STRATEGIE / SCOPURI / OBIECTIVE

Viziune  : ROSTT se definește  ca o entitate care, coagulează și susține  interesele firmelor care execută lucrări NO – DIG,   beneficiarilor / clienților care solicită executarea lucrărilor NO-DIG, consultanților, firmelor de proiectare , furnizorilor de echipamente, materiale si instituțiilor academice ,  astfel  încât, să devină cel mai putenic for de dialog și cooperare între aceștia , în beneficiul dezvoltării durabile   prin promovarea tehnologiei NO- DIG .

Misiune  : ROSTT își contruiește viitorul în sensul dezvoltării pieței NO – DIG  în România prin dedicare și excelență profesională , sprijinindu-se pe membrii săi activi .

ROSTT  oferă soluții viabile autorităților guvernamentale,  locale, operatorilor de utilități publice , companiilor industriale etc.,  în rezolvarea problemelor cu care se confruntă prin aplicarea tehnologiilor  NO- DIG . 

ROSTT este un jucător activ  în promovarea și devoltarea tehnologiilor N0 -DIG, în toate domeniile de activitate, fără a se limita la zona investițională , ci incurajează    aplicarea acestor metode și pentru întreținerea și repararea rețelelor utilitare și nu numai .

Direcții Strategice

1. Dezvoltarea , extinderea și consolidarea instituțională a ROSTT atât pe plan intern cât și internațional
2. Dezvoltarea ofertei de servicii a ROSTT pentru membrii săi
3. Promovarea identitații și asigurarea reprezentativității ROSTT atât pe plan local, național, cât și internațional
4. Creșterea gradului de recunoaștere a ROSTT pe plan național și internațional

Controlul strategic

Controlul modului în care Planul Strategic al ROSTT este implementat, presupune o abordare proactivă bazată pe monitorizarea evenimentelor și tendințelor interne și externe care au stat la formularea strategiei. 

Scopul este de a identifica factorii care pot indepărta ROSTT de la traiectoria dorită și de țintele pe care și le-a propus, astfel încât să existe posibilitatea unei intervenții corective în timp util . 

În acest sens conducerea executivă a   ROSTT, va monitoriza evoluția factorilor interni și externi asupra strategiei,  va indentifica și va adopta acțiunile corective , pe care mai apoi, le va raporta  în ședințele ROSTT . 

În cazul în care evenimentele și tendințele identificate aduc schimbări majore, va identifica necesitatea acestor schimbări strategice, pe care le va  propune în ședințele ROSTT, în vederea completării , îmbunătățirii sau chiar schimbării strategiei .