STRATEGIE / SCOPURI / OBIECTIVE

Viziune: ROSTT se definește ca o entitate care, coagulează și susține interesele firmelor care execută lucrări NO–DIG,   beneficiarilor/clienților care solicită executarea lucrărilor NO-DIG, consultanților, firmelor de proiectare, furnizorilor de echipamente, materiale si instituțiilor academice, astfel  încât, să devină cel mai puternic for de dialog și cooperare între aceștia, în beneficiul dezvoltării durabile prin promovarea tehnologiei NO-DIG .

Misiune: ROSTT își contruiește viitorul în sensul dezvoltării pieței NO–DIG în România prin dedicare și excelență profesională, sprijinindu-se pe membrii săi activi .

ROSTT oferă soluții viabile autorităților guvernamentale, locale, operatorilor de utilități publice, companiilor industriale etc.,  în rezolvarea problemelor cu care se confruntă prin aplicarea tehnologiilor NO-DIG . 

ROSTT este un jucător activ în promovarea și devoltarea tehnologiilor NO-DIG, în toate domeniile de activitate, fără a se limita la zona investițională, ci incurajează aplicarea acestor metode și pentru întreținerea și repararea rețelelor utilitare și nu numai.

Direcții Strategice

1. Dezvoltarea, extinderea și consolidarea instituțională a ROSTT atât pe plan intern cât și internațional
2. Dezvoltarea ofertei de servicii a ROSTT pentru membrii săi
3. Promovarea identitații și asigurarea reprezentativității ROSTT atât pe plan local, național, cât și internațional
4. Creșterea gradului de recunoaștere a ROSTT pe plan național și internațional

Controlul strategic

Controlul modului în care Planul Strategic al ROSTT este implementat, presupune o abordare proactivă bazată pe monitorizarea evenimentelor și tendințelor interne și externe care au stat la formularea strategiei. 

Scopul este de a identifica factorii care pot indepărta ROSTT de la traiectoria dorită și de țintele pe care și le-a propus, astfel încât să existe posibilitatea unei intervenții corective în timp util . 

În acest sens conducerea executivă a ROSTT, va monitoriza evoluția factorilor interni și externi asupra strategiei, va indentifica și va adopta acțiunile corective, pe care mai apoi, le va raporta în ședințele ROSTT . 

În cazul în care evenimentele și tendințele identificate aduc schimbări majore, va identifica necesitatea acestor schimbări strategice, pe care le va  propune în ședințele ROSTT, în vederea completării, îmbunătățirii sau chiar schimbării strategiei .