DESPRE NOI

 ROSTT a fost  înființată în anul 2012 și este singura autoritate  în domeniu NO–DIG de pe piața românescă.

ROSTT a promovat, promovează și va promova în continuare tehnologia NO-DIG, pe piața românescă. Garanția acestui deziderat este activitatea desfașurată de viitorii membrii și simpatizanți ai Asocierii, încă din 1993, când pentru prima dată actualul președinte a început să promoveze pe piață tehnologia NO–DIG. Atunci piața nu credea în beneficiile acestei tehnologii, azi tehnologia NO–DIG se folosește nu numai la reabilitare reparație și întreținere rețele ci și la extinderea rețelelor de utilitați publice . 

În  România, anul 1998, înseamnă un an de referință în istoria NO-DIG-lui românesc, deoarece este anul cand, s-a executat prima mare lucrare de reabilitare a conductelor de termoficare la RADET București ( 22 km NO DIG ciment mortar linning ).

ROSTT prin membrii și simpatizanții săi de mulți ani promovează acestă tehnologie prin  prezentări, întâlniri, mini conferințe sau prin evenimente de anvergură națională cum au fost cele 3 conferințe organizate consecutiv la Cluj, în cadrul evenimentului IMM organizat de Asociația Română de Instalații – AIR. Urmare acestor promovări, loby, piața românească de NO–DIG a devenit interesantă și au apărut firme românești noi, care execută aceste lucrări și se dotează implicit cu echipamentele necesare, dar în același timp firmele de pe piața europeană încep să considere România o potențială piață, unde încep să își construiască cota de piață .

Rezultatele acestei munci se văd în mod pragmatic și prin numărul mare de licitații din ultimii 10 ani, care au în caietele de sarcini lucrări ce trebuie executate prin tehnologia NO–DIG. Azi pe piața românească există un număr mare de licitații atribuite și executate, în curs de execuție sau în curs de atribuire, unde lucrările de reabilitare conducte sau de extindere conducte se realizează prin tehnologia NO-DIG . 

Succesul  RoSTT-ului pe piața românească este unul măsurabil: multe lucrări NO-DIG executate sau în curs, multe licitații în curs de evaluare și altele a căror caiete de sarcini sunt în curs de elaborare, firme noi apărute pe piața românească  care au ca obiect de activitate tehnologia NO-DIG etc.  

În acest context azi rolul ROSTT crește și prezența pe piață este una definitorie pentru dezvoltarea industriei NO-DIG în România.

De asemenea, un lucru deosebit de important a fost implicarea ROSTT în relația cu mediu academic prin întocmirea în anul 2016 a primului Curs universitar – ’’Tehnologiile NO-DIG de reabilitare a conductelor pentru transportul apei’’ autori: Mihai Profire, Ana Diana Ancaș, Daniel Ioan Boca. Cursul este predat studenților de la Universitatea tehnică Gh. Asachi din Iași.